Preskocit navigáciu
Levice si preverili zladenosť družstiev

Levice si preverili zladenosť družstiev

28.11.2016 Výcvikový rok na 13. mechanizovanom prápore vrcholí. Mechanizované roty majú za sebou kontrolu zladenosti družstiev, ktoré boli vykonané v dňoch 22. -  24. novembra v priestoroch levického posádkového cvičiska. Hlavným cieľom bolo preveriť veliteľov mechanizovaných družstiev v ich činnosti. Preverovali sa ich schopnosti a zručnosti vo velení, riadení, ako aj ich rozhodovanie a vydávanie rozkazov. Cvičenie prebiehalo pod dohľadom veliteľov  mechanizovaných rôt levického práporu. Za 1. mechan...

Rožňavskí vojaci ocenení Janského plaketami

Rožňavskí vojaci ocenení Janského plaketami
28.11.2016 Ušľachtilá myšlienka podpory darcovstva krvi má svojich propagátorov aj na Prápore radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Rožňave. Dňa 23. novembra vyznamenal ...

Dvadsiate siedme výročie Dňa boja za slobodu a demokraciu

Dvadsiate siedme výročie Dňa boja za slobodu a demokraciu
18.11.2016 Príslušníci a zamestnanci veliteľstva 1. mechanizovanej brigády (1.mb) a roty podpory velenia si v posádke Topoľčany slávnostným nástupom dňa 18. novembra 2016 pripome...

Najlepším poddôstojníkom brigády je rotmajster Ščepko, z mužstva desiatnik Zemanovič

Najlepším poddôstojníkom brigády je rotmajster Ščepko, z mužstva desiatnik Zemanovič
15.11.2016 Každoročný výber najlepšieho vojaka z hodnostného zboru mužstva a poddôstojníkov 1. mechanizovanej brigády sa konal 14. novembra v priestoroch topoľčianskych Jaselskýc...

Deň vojnových veteránov v Topoľčanoch

Deň vojnových veteránov v Topoľčanoch
11.11.2016 Dôstojnou pietou si uctili príslušníci 1.mechanizovanej brigády 11. novembra na Mestskom cintoríne v Topoľčanoch všetkých hrdinov padlých v I. svetovej vojne. Prísluš...

Topoľčiansku prvú brigádu a 12. mechanizovaný prápor navštívili príslušníci OS Srbska

Topoľčiansku prvú brigádu a 12. mechanizovaný prápor navštívili príslušníci OS Srbska
11.11.2016 Topoľčianska prvá brigáda  a jej podriadený 12. mechanizovaný prápor v Nitre privítal dňa 8. novembra oficiálnu návštevu dvoch predstaviteľov z OS Srbska, mechanizovan...

Októbrový výcvik Potápača špecialistu

Októbrový výcvik Potápača špecialistu
09.11.2016 V termíne od 10. do 21. októbra sa uskutočnil výcvik Potápača špecialistu, ktorého sa zúčastnili príslušníci žpr Sereď a príslušník 5. pŠU Žilina.  Účastníci výcviku ...

Podplukovník Kecső novým veliteľom nitrianskeho práporu

Podplukovník Kecső novým veliteľom nitrianskeho práporu
02.11.2016 V priestoroch 12. mechanizovaného práporu v Nitre sa dňa 2. novembra, za prítomnosti náčelníka Generálneho štábu generála Milana Maxima, veliteľa Pozemných síl generál...

Príslušníci prvej brigády sa rozlúčili s náčelníkom štábu a jeho zástupcom

Príslušníci prvej brigády sa rozlúčili s náčelníkom štábu a jeho zástupcom
28.10.2016 Príslušníci a zamestnanci veliteľstva 1. mechanizovanej brigády a roty podpory velenia sa dnes, 28. októbra, slávnostným nástupom rozlúčili s odchádzajúcimi príslušník...

Skočiť na menu
Share