Výjazdové dvojdňové veliteľské zhromaždenie veliteľa prvej brigády


Výjazdové dvojdňové veliteľské zhromaždenie veliteľa prvej brigády

V priestoroch brífingovej miestnosti 13. mechanizovaného práporu Levice sa v termíne od 22. do 23. novembra 2022 uskutočnilo výjazdové dvojdňové Veliteľské zhromaždenie veliteľa 1.mechanizovanej brigády.

Za prítomnosti veliteľa Pozemných síl OS SR generálmajora Ivana Pacha vykonal veliteľ 1.mechanizovanej brigády (ďalej len „1.mb“) brigádny generál Alexander Kollárik vyhodnotenie splnenia rozhodujúcich úloh za obdobie október 2021 až september 2022. Svoju prezentáciu veliteľ brigády zhrnul do piatich línii, v ktorých zhodnotil výcvikové obdobie, objasnil zámer prípravy  a výcviku 2. roku výcvikového cyklu, stanovil  hlavné úlohy a spôsob ich realizácie na ďalšie výcvikové obdobie. Zároveň brigádny generál Kollárik objasnil tvorbu variantu cieľového modelu Pozemných síl OS SR v roku 2035, programovania a plánovania zdrojov, ukázal možný spôsob vedenia vojenskej etickej výchovy a psychologickej prípravy, v neposlednom rade umožnil neformálnu diskusiu a výmenu názorov najvyšších funkcionárov 1.mb, či už veliteľstva alebo veliteľov priamo podriadených útvarov a 103.roty podpory velenia.

Počas svojho vystúpenia podotkol, že plnenie úloh v plánovacom cykle OKT21-SEP23 bolo, je a bude ovplyvňované faktormi, ktoré majú značný vplyv na kvalitu a intenzitu výcviku rovnako ako na jeho plnohodnotné vykonávanie a na prípravu jednotiek na operačné použitie. Ďalej poznamenal, že „plnenie úloh pre podporu Policajného zboru SR (ďalej len „PZ SR“), úlohy plnené v súvislosti s ochorením COVID, vojna na Ukrajine a v neposlednom rade opäť pomoc PZ SR pri zvládaní ochrany hraníc pred nelegálnou migráciou sa významným spôsobom podpísali na plnení úloh výcviku“. Zároveň brigádny generál uviedol, že na plnenie úloh v uplynulom roku mali takisto vplyv zmeny vo velení na dôležitých postoch veliteľov a štábov práporov, ale aj vo Veliteľstve 1.mb, príprava a reorganizačné zmeny v štruktúre práporov ako aj v štruktúre jednotiek brigády. Zároveň skonštatoval, že aj napriek uvedeným zmenám, operačné tempo plnenia úloh bolo v brigáde vysoké a príslušníci 1. mechanizovanej brigády sa v hodnotenom období podieľali na plnení úloh podpory širokého spektra úloh.  „Za splnenie nielen týchto úloh, by som chcel úprimne poďakovať všetkým profesionálnym vojakom a zamestnancom, ktorí sa na ich plnení podieľali“ uviedol počas svojho vystúpenia veliteľ 1.mb.

Na záver ešte objasnil, že v ďalšom roku tohto výcvikového cyklu nás čakajú tak isto náročné, ak nie náročnejšie úlohy. Budeme ďalej podporovať PZ SR, budeme udržiavať pripravenosť 11.mechanizovanej práporovej skupiny a predurčené sily a prostriedky EÚ BG v pohotovosti. Budeme pripravovať ďalšiu rotáciu pre operáciu UNFICYP a množstvo ďalších úloh súvisiacich s množstvom cvičení, či už v zahraničí alebo na území SR s medzinárodnými partnermi. V plnení týchto úloh zaželal nielen účastníkom zhromaždenia, ale všetkým vojakom a zamestnancom prvej brigády veľa trpezlivosti, nutnú dávku šťastia a hlavne veľa zdaru.

Po vyhodnotení vystúpil pred účastníkov veliteľského zhromaždenia veliteľ Pozemných síl OS SR generálmajor Ivan Pach, ktorý poďakoval veliteľovi prvej brigády za komplexné vyhodnotenie úloh v rámci 1.mb. Počas svojho vystúpenia uviedol, že zámerom takéhoto konceptu vyhodnotení je, aby vzájomná informovanosť medzi jednotkami a veliteľstvami bola čo najväčšia.  Zároveň skonštatoval, že úlohy pozemných síl a samozrejme úlohy, ktoré stáli pred prvou mechanizovanou brigádou boli splnené, mnohokrát nie v ľahkých podmienkach. „Napriek tomu vaše plnenie úloh hodnotím veľmi pozitívne. Realita je veľakrát iná, ale doteraz ste aj nepredvídanú situáciu pomerne rýchlo zvládli a nastavili si procesy tak, aby úlohy boli splnené čo najlepšie“. Na záver zaželal príslušníkom prvej brigády veľa úsilia, energie a úspechov v ďalšom období.

Súčasťou výjazdového dvojdňového veliteľského zhromaždenia boli pripravené aj ukážky odprezentované príslušníkmi 13. mpr. O prvú ukážku sa postaral v rámci spoločensko-vedného semináru nadporučík Štefan Búran (starší dôstojník Skupiny logistiky 13.mpr) na Pamätníku Vápnik - Šikloš, ktorý účastníkom zhromaždenia objasnil priebeh vojenských operácií 2. ukrajinského frontu, ktoré sa odohrávali na južnom Pohroní od 20. decembra 1944 do 25. marca 1945. Druhou ukážkou nás už ale previedol sám veliteľ 13.mpr podplukovník Marián Golis, ktorý veľmi zaujímavou formou odprezentoval ukážky hier z Izraela. Psychologický charakter hier, odohrávajúcich sa na štyroch vytvorených pracoviskách, mal za cieľ zjednotiť tím ako samostatnú jednotku. Jednotliví členovia vybraní spomedzi účastníkov zhromaždenia mali za úlohu zvoliť si najvhodnejší variant vyriešenia zadaných úloh. Síce išlo iba o hry, ale počas ich vykonania sa ukázalo, že tímová práca je cieľom k úspechu, čo potvrdzuje aj heslo nášho veliteľa 1.mb brigádneho generála Alexandra Kollárika: „SPOLU TO DÁME“.

Úplný záver veliteľského zhromaždenia patril odovzdaniu disciplinárnych odmien vybraným profesionálnym vojakom za príkladné plnenie úloh vo výcvikovom období október 2021 až september 2022, ktoré im udelil veliteľ 1.mb brigádny generál Alexander Kollárik vo svojej disciplinárnej právomoci. Zároveň veliteľ brigády využil túto slávnostnú príležitosť a odovzdal veliteľovi práporu podplukovníkovi Mariánovi Golisovi ďakovný list pre všetkých príslušníkov 13.mpr za aktívnu spoluprácu, iniciatívny a vysoko profesionálny prístup počas prípravy a organizácie Veliteľského zhromaždenia veliteľa 1. mechanizovanej brigády v priestoroch 13. mechanizovaného práporu Levice.


Výjazdové dvojdňové veliteľské zhromaždenie veliteľa prvej brigádyVýjazdové dvojdňové veliteľské zhromaždenie veliteľa prvej brigádyVýjazdové dvojdňové veliteľské zhromaždenie veliteľa prvej brigádyVýjazdové dvojdňové veliteľské zhromaždenie veliteľa prvej brigádyVýjazdové dvojdňové veliteľské zhromaždenie veliteľa prvej brigádyVýjazdové dvojdňové veliteľské zhromaždenie veliteľa prvej brigádyVýjazdové dvojdňové veliteľské zhromaždenie veliteľa prvej brigádyVýjazdové dvojdňové veliteľské zhromaždenie veliteľa prvej brigádyVýjazdové dvojdňové veliteľské zhromaždenie veliteľa prvej brigádyVýjazdové dvojdňové veliteľské zhromaždenie veliteľa prvej brigádyVýjazdové dvojdňové veliteľské zhromaždenie veliteľa prvej brigádyVýjazdové dvojdňové veliteľské zhromaždenie veliteľa prvej brigádyVýjazdové dvojdňové veliteľské zhromaždenie veliteľa prvej brigádyVýjazdové dvojdňové veliteľské zhromaždenie veliteľa prvej brigádyVýjazdové dvojdňové veliteľské zhromaždenie veliteľa prvej brigádyVýjazdové dvojdňové veliteľské zhromaždenie veliteľa prvej brigády

Autor: Ve1.mb , Foto: Ve1.mb - Dátum: 24.11.2022
Čítanosť: 3229
Verzia pre tlač

Skočiť na menu