Preskocit navigáciu

Martinský prápor v ľadovej operácií


Martinský prápor v ľadovej operácií

Treskúci mráz, husté sneženie, vyliate rieky, zaplavené domy, zúfalí obyvatelia obcí v regióne, následné aktivovanie a okamžité nasadenie 11. mechanizovaného práporu (11.mpr) na riešenie krízovej situácie. To je v skratke situácia, ktorú martinský prápor v posledných dňoch riešil, našťastie len v rámci cvičenia.

V dňoch 14.-15. februára 2012 vykonali jednotky 11.mpr nácvik na riešenie krízovej situácie v rámci operácií domáceho krízového manažmentu (DKM), v zmysle výcvikovej dokumentácie. Cvičenie bolo naplánované a situované na podmienky reálneho nasadenia síl a prostriedkov 11.mpr. Počas prvého dňa cvičenia na základe prijatej úlohy bola vykonaná činnosť v rozsahu  od prijatia opatrení, vykonania rekognoskácie záujmových priestorov, prípravy osôb, techniky a materiálu pre činnosť jednotlivých vytváraných skupín. Následne začali skupiny svoju činnosť v priestore posádkového cvičiska Sučany a v priestore kasární 11.mpr. V zmysle operačného rozkazu bola namodelovaná situácia zamrznutia hladiny riek v regióne, následne došlo k uvoľneniu ľadových krýh a znemožneniu prietoku vody v riekach, čo vyvolalo zaplavenie obcí a následnú kritickú situáciu, ktorou boli postihnutí obyvatelia obcí. Počas cvičenia boli preverené jednotlivé skupiny pohotovosti práporu, ich zladenie, včasné a presné plnenie časových noriem v zmysle plánov za riadenia a kontroly príslušníkov štábu a veliteľov jednotiek. Okrem toho boli precvičené i ďalšie oblasti a činnosti nevyhnutné pre riešenie vzniknutej situácie s dodržaním stanovených časových noriem ako napríklad zriadenie, zabezpečenie a monitorovanie ohrozených priestorov, vytvorenie zberných miest osôb (miest nástupu a výstupu, kontrolných stanovíšť s preverením možnej kontaminácie), prípravu stravy, úpravu vody, zriadenia ošetrovne, až po presun, prijatie a opravy poškodenej techniky. V ďalšom boli precvičené aktivity, ktoré by mohli vdanej situácií nastať ako je kontrola a potláčanie davu, práca s ranenými - poskytovanie prvej pomoci, vyprosťovanie obetí z techniky a mnohé ďalšie. Bolo precvičené zladenie všetkých činnosti jednotlivých skupín, pripravenosť k vykonaniu súčinnostných dohovorov s orgánmi štátnej správy a samosprávy na spresnenie opatrení, priestorov, časov, síl a prostriedkov pri požiadavke na pomoc evakuovanému civilnému obyvateľstvu. Zároveň boli prijaté opatrenia na zabezpečenie prostriedkov pri evakuácií a prostriedkov pre výstavbu ubytovacích kapacít pre obyvateľstvo na základe požiadavky orgánov štátnej správy a samosprávy. Po evakuácií z miesta postihnutia bola evakuovaným poskytnutá okrem náhradných priestorov ubytovania, stravy, zdravotnej pomoci aj psychologická podpora a duchovná služba.  Operácia bola monitorovaná, riadená a vyhodnocovaná skupinou velenia 11.mpr.

 

Nácvik preveril činnosť príslušníkov 11.mpr v situáciách možného nasadenia v rámci operácií domáceho krízového manažmentu.                     

Martinský prápor v ľadovej operáciíMartinský prápor v ľadovej operáciíMartinský prápor v ľadovej operáciíMartinský prápor v ľadovej operáciíMartinský prápor v ľadovej operáciíMartinský prápor v ľadovej operáciíMartinský prápor v ľadovej operáciíMartinský prápor v ľadovej operáciíMartinský prápor v ľadovej operáciíMartinský prápor v ľadovej operáciíMartinský prápor v ľadovej operáciíMartinský prápor v ľadovej operáciíMartinský prápor v ľadovej operáciíMartinský prápor v ľadovej operáciíMartinský prápor v ľadovej operáciíMartinský prápor v ľadovej operáciíMartinský prápor v ľadovej operáciíMartinský prápor v ľadovej operáciíMartinský prápor v ľadovej operáciíMartinský prápor v ľadovej operácií

Autor: npor. Ing. Marián SMOLKA - Dátum: 16.02.2012
Čítanosť: 13486
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share