Preskocit navigáciu

Veliteľské zhromaždenie veliteľa 11. mechanizovaného práporu


Veliteľské zhromaždenie veliteľa 11. mechanizovaného práporu
Vyhodnotenie plnenia úloh minulého výcvikového roka bolo cieľom veliteľského zhromaždenia veliteľa 11. mechanizovaného práporu, ktoré sa uskutočnilo 6. marca v Martine.
Program veliteľského zhromaždenia za účasti veliteľov rôt, veliteľov čiat, veliacich poddôstojníkov a hlavných funkcionárov a náčelníkov oddelení veliteľstva a štábu bol rozdelený na dve časti. V prvej časti boli obsahom praktické ukážky zamerané na špeciálnu telesnú prípravu, kde boli účastníci zhromaždenia oboznámení s technikami sebaobrany, ktoré budú v priebehu výcvikového roku zapracované do výcviku vojsk zo špeciálnej prípravy. Ďalšia ukážka predstavovala objasnenie problematiky „personnel recovery“, kde po teoretickej príprave nasledovala ukážka vyzdvihnutia vojaka po odlúčení od jednotky a posledná ukážka znázornila činnosť pri reakcii na incident, kedy kolóna vozidiel počas presunu prišla do kontaktu s nástražným výbušným systémom. Ukážka obsahovala následné riešenie situácie zaistenia priestoru, poskytnutie prvej pomoci zranenému a jeho transport. Riadiaci ukážky využili systém C-2, ktorý umožňoval monitorovanie pohybu vozidiel kolóny v reálnom čase na pracovnej tabuli veliteľského stanovišťa.
V druhej časti veliteľského zhromaždenia za účasti veliteľa 1. mechanizovanej brigády plukovníka gšt. Jána Bujňáka veliteľ 11.mpr podplukovník Róbert Funtaľ rozbral a objasnil úlohy, ktoré prápor plnil v predchádzajúcom výcvikovom roku po jednotlivých oblastiach. Zároveň spresnil spôsob plnenia cieľov aktuálneho roka. Súčasťou teoretickej časti veliteľského zhromaždenia bola aj informácia o pripravovanom systéme vystrojovania a naturálneho odievania.

Veliteľské zhromaždenie veliteľa 11. mechanizovaného práporuVeliteľské zhromaždenie veliteľa 11. mechanizovaného práporuVeliteľské zhromaždenie veliteľa 11. mechanizovaného práporuVeliteľské zhromaždenie veliteľa 11. mechanizovaného práporuVeliteľské zhromaždenie veliteľa 11. mechanizovaného práporuVeliteľské zhromaždenie veliteľa 11. mechanizovaného práporuVeliteľské zhromaždenie veliteľa 11. mechanizovaného práporuVeliteľské zhromaždenie veliteľa 11. mechanizovaného práporuVeliteľské zhromaždenie veliteľa 11. mechanizovaného práporu

Autor: npor. Ing. Marián SMOLKA, StD VaŠ 11.mpr , Foto: npor. Ing. Marián SMOLKA - Dátum: 06.03.2013
Čítanosť: 11131
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share