Preskocit navigáciu

Veliteľské zhromaždenie veliteľa martinského práporu


Veliteľské zhromaždenie veliteľa martinského práporu

Veliteľské zhromaždenie veliteľa 11. mechanizovaného práporu (11.mpr) Martin, za účasti veliteľa 1. mechanizovanej brigády (1.mb) Topoľčany plukovníka gšt. Jána Bujňáka a hlavných funkcionárov Veliteľstva a štábu 11.mpr, veliteľov rôt, čiat, a veliacich poddôstojníkov rôt práporu, sa konalo dňa 6. marca v priestoroch práporu okamžitej reakcie kapitána Jána Francisciho.

Zamestnanie bolo vykonané v dvoch častiach. Obsahom prvej časti zhromaždenia, ktoré sa konalo v doobedňajších hodinách v brífingovej miestnosti, boli prezentácie a rozbory kľúčových oblastí.

Zhromaždenie otvoril veliteľ 11.mpr podplukovník Milan Cvik podaním hlásenia veliteľovi 1.mb plukovníkovi Bujňákovi a po odznení štátnej hymny začala prvá časť zhromaždenia. Veliteľ martinského práporu vykonal rozbor plnených úloh a priorít výcvikového roku 2013 a zhodnotil, akým spôsobom plnil 11. mpr stanovené úlohy vo všetkých kľúčových oblastiach. Ďalej vystúpil plukovník Bujňák, kde vyjadril spokojnosť so spôsobom a s úrovňou, akou pristupuje 11.mpr k plneniu úloh. Následne vystúpili náčelník štábu 11.mpr major Martin Cvengroš s analýzou a vyhodnotením nepretržitej zmeny práporu a vyhodnotil kontrolnú činnosť počas minulého roka. Právny poradca veliteľa nadporučík Karol Paniak vyhodnotil služobnú disciplínu, riešenie trestných činov, priestupkov a mimoriadnych udalostí. Rozbor stavu škôd a logistického zabezpečenia za rok 2013 objasnil náčelník oddelenia logistiky kapitán Peter Šimig a ciele a rozhodujúce úlohy na výcvikový rok 2014 odprezentoval starší dôstojník operačného oddelenia nadporučík Marián Golis.

Veliteľské zhromaždenie pokračovalo v druhej časti praktickými ukážkami na troch pracoviskách, kde bola prezentovaná organizácia výkonu nepretržitej zmeny v podmienkach 11.mpr, príprava na zamestnanie nasledujúceho dňa s činnosťou jednotky v deň zamestnania a  prítomným účastníkom zhromaždenia boli objasnené zásady vedenia dokumentácie, zabezpečenia skladov zbraní a preberania skladov zbraní jednotiek dozornými orgánmi.


Veliteľské zhromaždenie veliteľa martinského práporuVeliteľské zhromaždenie veliteľa martinského práporuVeliteľské zhromaždenie veliteľa martinského práporuVeliteľské zhromaždenie veliteľa martinského práporuVeliteľské zhromaždenie veliteľa martinského práporu

Autor: npor. Ing. Marián Smolka , Foto: npor. Ing. Marián Smolka - Dátum: 06.03.2014
Čítanosť: 4791
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share