Preskocit navigáciu

Jubilejné oslavy 20. výročia vzniku 1. mechanizovanej brigády „2002 – 2022“


Jubilejné oslavy 20. výročia vzniku 1. mechanizovanej brigády  „2002 – 2022“

V Jaselských kasárňach Topoľčany bol 13. október dňom jubilejných osláv 20. výročia vzniku 1.mechanizovanej brigády (1.mb). Za symbolickej účasti príslušníkov veliteľstva 1.mb, práporov a jednotiek v podriadenosti 1. mb prijali pozvanie náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky generál Daniel Zmeko, veliteľ Pozemných síl OS SR generálmajor Ivan Pach, náčelník Štábu pre strategické plánovanie GŠ OS SR brigádny generál Slavomír Verčimák, 1. viceprezident  Zväzu vojakov SR generálporučík v.v. Peter Vojtek, členovia Klubu generálov a Klubu vojenských dôchodcov, ako aj funkcionári miestnej správy a samosprávy. Slávnostnej ceremónie sa zúčastnili aj bývalí velitelia, ktorí pôsobili v posádke Topoľčany – historicky prvý veliteľ Ľahkej brigády plukovník v.v. Juraj Výrostek, brigádny generál v.v. Stanislav Petrenec, brigádny generál v.v. Štefan Mečár, brigádny generál v.v. Ivan Hirka, brigádny generál Martin Stoklasa (súčasný veliteľ Strategického centra krízového manažmentu GŠ OS SR), brigádny generál v.v.  Vladimír Kubáň, brigádny generál Ivan Balog (súčasný zástupca veliteľa PS OS SR),  plukovník gšt. v.v. Ján Bujňák a plukovník v.v. Zoltán Iboš.

Vzácnym hosťom, ktorý prijal pozvanie a spoločne s nami oslávil jubilejné 20. výročie vzniku prvej brigády bol aj veliteľ Pozemných síl Armády Českej republiky generálmajor Ladislav Jung.

20 rokov odhodlanosti, bojovnosti, statočnosti, vytrvalosti a zodpovednosti pri plnení úloh postavených pred príslušníkov brigády. Dalo by sa povedať ešte veľké množstvo prívlastkov. Príslušníci prvej brigády potvrdili a neustále potvrdzujú pri plnení úloh nielen doma, ale aj v zahraničí, vysokú profesionalitu a zodpovednosť. Za to, že sa podarilo tieto ciele naplniť, patrí vďaka nielen všetkým súčasným profesionálnym vojakom a zamestnancom brigády, ale aj tým, ktorí sú v zálohe alebo už nie sú medzi nami. Prácu tých, ktorí sa v uplynulom období najväčšou mierou podieľali na plnení stanovených úloh sa v tento slávnostný a výnimočný deň rozhodol oceniť svojími vojenskými medailami a odznakmi Minister obrany SR a NGŠ OS SR, ktoré si priamo z rúk hlavných funkcionárov účastných na ceremónii prevzal len zlomok profesionálnych vojakov, ale je samozrejmé, že vďaka patrí všetkým príslušníkom, pretože všetci sú súčasťou brigády. Jedným z ocenených, ktorý je zároveň hlavným pilierom Veliteľstva 1. mechanizovanej brigády od roku 2018, bol aj zástupca veliteľa 1.mb plukovník Milan Cvik, ktorému bol udelený náčelníkom Generálneho štábu OS SR „Vojenský kríž“ pri príležitosti skončenia štátnej služby prepustením zo služobného pomeru po splnení nároku na výsluhový dôchodok.

Počas slávnostnej ceremónie boli za dlhodobú a aktívnu spoluprácu s Klubom Topoľčany Zväzu vojakov SR a osobnú angažovanosť pri šírení dobrého mena zväzu udelené vyznamenania Hviezda Zväzu vojakov Slovenskej republiky“, ktoré odovzdal 1. viceprezident Zväz vojakov SR generálporučík v.v. Peter Vojtek veliteľovi 1.mb brigádnemu generálovi Alexandrovi Kollárikovi, ako aj bývalým veliteľom brigády.

Po udelení ocenení vybraným príslušníkom vystúpil so svojím príhovorom veliteľ 1.mb brigádny generál Alexander Kollárik, ktorý po krátkom zhrnutí histórie brigády vyzdvihol, že za každou úlohou, ktorú ľahká a neskôr 1. mechanizovaná brigáda plnila alebo plní stoja práve príslušníci 1.mb, či už bývalí alebo terajší. Zároveň dodal: „Osobne je pre mňa cťou a záväzkom veliť Vám. Rád by som všetkým príslušníkom brigády dôstojníkom, poddôstojníkom, mužstvu a zamestnancom chcel popriať všetko najlepšie k 20. výročiu brigády, veľa elánu pri plnení nastávajúcich úloh a pevné zdravie Vám a Vašim blízkym bez, ktorých podpory by sme nemohli naše poslanie vykonávať.”

Následne si prevzal slovo náčelník Generálneho štábu generál Daniel Zmeko, ktorý uviedol: "Vaša história sa začala písať 1.10.2002. História písaná zlatými písmenami do kroniky brigády. Úspech, jeden za druhým." Svoje poďakovanie venoval generál Zmeko aj smerom k veliteľovi 1.mb: "Je mi veľkou cťou pán veliteľ, že mám možnosť veliť takýmto ľudom". Počas svojho prejavu poďakoval za takmer trojročné intenzívne nasadenie absolútne častokrát nadrámec svojho poslania hlavne počas pandémie COVID, za schopnosť, vytrvalosť a profesionalitu počas pomoci obyvateľov SR. Za exelentnú spoluprácu poďakoval aj miestnej správe a štátnej správe z okresu Topoľčany a v meste Topoľčany s 1.mb a jej podriadenými útvarmi. V neposlednom rade poďakoval za reálne plnenie operačných úloh, pretože od 22. februára, kedy boli OS SR uvedené do stavu najvyššej bojovej pohotovosti, prvá brigáda nezaváhala a plnila všetky úlohy, ktoré súviseli so zásadnou zmenou bezpečnostného prostredia v našom regióne, čo len potvrdzuje a ako zároveň uviedol generál Zmeko, že OS SR sú v najlepšom stave operačnej pripravenosti vo svojej histórii a sú v najlepšej kondicií.  Na záver svojho vystúpenia zaželal príslušníkom prvej brigády všetko dobré, čo doplnil slovami: "Pri plnení úloh bojovej prípravy, úloh operačného nasadenia, úloh v zahraničí, nech vám praje "vojenské štastie", ktoré každý vojak potrebuje a v konečnom dôsledku nech máme pevnú oporu v našich rodinách. Prvá brigáda, nech nie je prvá len označením, ale nech je prvá vo všetkom. Nech je vzorom, tak ako dodnes pre všetky ostatné útvary a zväzky ozbrojených síl, nech je stále pevnou súčasťou OS SR a nech ďalej píše svoju kroniku zlatými písmenami."

Po slávnostných príhovoroch nasledovala oficiálna rozlúčka s odchádzajúcim zástupcom veliteľa 1.mb plukovníkom Cvikom, ktorý naše vojenské rady opustí dňom 31. októbra 2022. Jeho prácu počas kariéry profesionálneho vojaka ocenil naviac svojou pamätnou plaketou náčelník GŠ OS SR a z rúk veliteľa prvej brigády si prevzal vecný dar.

Záver prvej časti jubilejných osláv patril slávnostnému pochodu nastúpených jednotiek s defilé vojenskej techniky, následne slávnostnému odneseniu štátnej zástavy. Pred začatím druhej časti osláv, ktorá patrila statickým a dynamickým ukážkam, počas ktorých sa odprezentovali vojaci 11. mechanizovaného práporu Martin v ukážke Weapon handling, 13. mechanizovaný prápor Levice vo výcviku sebaobrany a príslušníci 12. mechanizovaného práporu Nitra s ukážkou „Boj mechanizovaného družstva o objekt“, bola zhotovená spoločná pamätná fotografia.


Jubilejné oslavy 20. výročia vzniku 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 20. výročia vzniku 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 20. výročia vzniku 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 20. výročia vzniku 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 20. výročia vzniku 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 20. výročia vzniku 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 20. výročia vzniku 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 20. výročia vzniku 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 20. výročia vzniku 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 20. výročia vzniku 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 20. výročia vzniku 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 20. výročia vzniku 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 20. výročia vzniku 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 20. výročia vzniku 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 20. výročia vzniku 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 20. výročia vzniku 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 20. výročia vzniku 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 20. výročia vzniku 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 20. výročia vzniku 1. mechanizovanej brigády

Autor: Ve1.mb , Foto: Ve1.mb - Dátum: 14.10.2022
Čítanosť: 3065
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share