Preskocit navigáciu

1. mechanizovaná brigáda


HISTÓRIA

 • topoľčianske „Jaselské kasárne“ historicky vznikli dňa 15.01.1938, kedy tu bol dislokovaný Delostrelecký pluk č. 15,
 • v roku 1968 sa do Topoľčian presťahovala 13.tanková divízia, ktorá bola dislokovaná v posádke Mladá,
 • na základe zmien uskutočnených v roku 1960 prešla 13.tanková divízia do podriadenosti 1.armády, v roku 1965 do podriadenosti Západného vojenského okruhu a dňa 01.01.1993 sa stala súčasťou Armády SR.
  13. tanková divízia (1950 - 1994) - organizačne sa skladala:
  • 13. a 16. tankového pluku,
  • 103. mechanizovaného pluku,
  • 3. školského tankového práporu,
  • 361. delostreleckého pluku,
  • 3. protilietadlového pluku
  • 10. tankový pluk 
  • 15. tankový pluk.
 • dňa 01.11.1994 bola 13. td reorganizovaná na 1.armádny zbor, ktorý sa organizačne skladal:
  • 1. spojovací prápor Topoľčany
  • 1. štábny prápor Topoľčany
  • 1. zdravotnícky prápor Topoľčany
  • 12. tanková brigáda Levice
  • 11. tanková základňa Martin
  • 1. prápor technického zabezpečenia Martin
  • 13. mechanizovaná brigáda Bratislava
  • 1. prieskumný prápor Bratislava
  • 1. prápor materiálneho zabezpečenia Hlohovec
 • dňa 01.04.2000 bol 1.az reorganizovaný na Domobranu Armády SR
 • po zrušení Domobrany ASR vznikla dňa 01.10.2002 Ľahká brigáda Topoľčany, ktorej súčasťou boli prOR Martin, mpr Nitra, prLogP Levice, psr Štúrovo, rzvľb Topoľčany
 • dňa 01.10.2006 bola Ľahká brigáda premenovaná na 1. mechanizovanú brigádu.
 • dňom 01.11.2014 bolo Veliteľstvo 1.mb reorganizované na novú optimalizovanú štruktúru
 • dňom 01.09.2015 boli útvary rmo Rožňava a žpr Sereď prepodriadené pod velenie 1.mechanizovanej brigády
 • dňom 01.11.2015 bol útvar prrchbo Rožňava prepodriadený pod velenie 1. mechanizovanej brigády a prlogp Topoľčany prepodriadený pod velenie bbz Trenčín 
 • dňa 02.05.2018 udelenie Čestného názvu "Mechanizovaná brigáda generála Jána GOLIANA
 • dňa 25.05.2021 zapožičanie "Bojovej zástavy" prezidentkou SR
 • dňa 01.09.2022 boli útvary 54.rmo a 103.prrchbo Rožňava prepodriadené pod velenie PS OS SR Trenčín 
 • dňa 01.09.2022 bol útvar 14.prlog Topoľčany prepodriadený pod velenie 1. mechanizovanej brigády

 

 

SÚČASNOSŤ

1. mechanizovaná brigáda je taktickou zložkou pozemných síl. V súčasnosti je dislokovaná v posádke Topoľčany. 
Tvoria ju tieto útvary a jednotky:


pavuk novy 1SEP22

 

ŠTRUKTÚRA VELITEĽSTVA 1.mb 

VELENIE A OSOBNÝ ŠTÁB

ü  veliteľ brigády, zástupca veliteľa brigády, veliaci poddôstojník

ü  samostatná skupina

 

ŠTÁB

náčelník štábu

ü  právna služba

ü  duchovná služba

ü  zdravotnícka služba

 

OPERÁCIE

zástupca náčelníka štábu

1.    Oddelenie spravodajstva a AB (G-2)

2.    Odbor plánovania a riadenia operácií (G-3)

ü  Oddelenie operačného plánovania

ü  Oddelenie riadenia operácií

ü  Oddelenie palebnej a bojovej podpory

 

 

PODPORA pre OPERÁCIE

zástupca náčelníka štábu

 

1.    Oddelenie personálneho manažmentu (G-1)

2.    Odbor logistiky (G-4)

ü  Oddelenie materiálového manažmentu

ü  Oddelenie plánovania logistika a vojenskej dopravy

ü  Oddelenie prevádzka opráv

3.    Oddelenie BOI a KIS (G-6)

4.    Finančno-ekonomická služba (FeS)

dislokácia 1SEP22

 

Skočiť na menu


Share