Preskocit navigáciu

Spoločná veliteľská príprava veliteľstva brigády s veliteľmi práporov


Spoločná veliteľská príprava veliteľstva brigády s veliteľmi práporov

V priestoroch veliteľstva 1. mb bola dňa 18. januára 2023 za riadenia náčelníka štábu brigády plukovníka Gabriela Janovicsa vykonaná prvá tohtoročná spoločná veliteľská príprava profesionálnych vojakov a zamestnancov Veliteľstva topoľčianskej brigády, 103. roty podpory velenia a veliteľov priamo podriadených útvarov z Martina, Nitry, Levíc a Topoľčian.  

Cieľom veliteľskej prípravy bolo pripraviť takmer deväťdesiat profesionálov a zamestnancov 1.mechanizovanej brigády veliteľskej prípravy na plnenie úloh vo výcvikovom roku 2023. Okrem zdokonalenia a zjednotenia vedomostí poslucháčov v oblasti ochrany utajovaných skutočností, personálnej, administratívnej, fyzickej a objektovej bezpečnosti, ako aj bezpečnosti technických prostriedkov, boli všetci prítomní preverení aj z úrovne teoretických znalostí bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Formou prednášok boli predkladané profesionálnym vojakom nové a aktuálne informácie v už spomínaných oblastiach, do ktorých boli zahrnuté aj nie menej dôležité oblasti týkajúce sa zvýšeniu znalostí potrebných k výkonu funkcie „Veliteľ vozidla“ a obsluhe a používaní elektrických zariadení v podmienkach brigády.

Odborná pripravenosť a zdokonaľovanie sa na špecifické alebo nepredvídateľné udalosti a situácie sú kľúčom k úspešnému dosiahnutiu stanovených cieľov brigády.  Preto je veľmi dôležité, aby každý profesionálny vojak na sebe pracoval nielen počas roka, ale aj počas celého priebehu kariéry. Byť lepším, odolnejším, vzdelanejším a zručnejším, mať rozhľad, či už všeobecný alebo odborný v rámci svojej pozície by malo byť krédom každého profesionálneho vojaka.


Spoločná veliteľská príprava veliteľstva brigády s veliteľmi práporovSpoločná veliteľská príprava veliteľstva brigády s veliteľmi práporovSpoločná veliteľská príprava veliteľstva brigády s veliteľmi práporovSpoločná veliteľská príprava veliteľstva brigády s veliteľmi práporov

Autor: Ve1.mb , Foto: Ve1.mb - Dátum: 18.01.2023
Čítanosť: 653
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share