Preskocit navigáciu

1. mechanizovaná brigáda si precvičila uvedenie do bojovej pohotovosti


1. mechanizovaná brigáda si precvičila uvedenie do bojovej pohotovosti

Schopnosť vojsk prejsť k plneniu bojových úloh sa dosahuje splnením veliteľských, organizačných, personálnych a logistických opatrení, ktoré zabezpečujú organizovaný a rýchly prechod z mierového na vojnový stav. Vyvrcholením výcviku v oblasti  Pohotovosti a Bojovej pohotovosti brigády a jej podriadených zložiek je každoročne preverenie rýchlej, ale hlavne správnej reakcie jednotiek ako celkov počas nácviku uvedenia do stavu bojovej pohotovosti.

Počas štvordňového nácviku, 06. – 09. februára 2023, si topoľčianska 1. mechanizovaná brigáda a jej priamo podriadené zložky komplexne precvičili proces činnosti pri zaradení vojakov, zamestnancov a prostriedkov do skupín na plnenie úloh pri zavádzaní do bojovej pohotovosti. Cieľom komplexného nácviku bolo preveriť pripravenosť príslušníkov veliteľstva na plnenie stanovených úloh po prijatí rozkazu na uvedenie do bojovej pohotovosti v súlade so Smernicou na uvádzanie síl brigády do bojovej pohotovosti.

Jednou z najdôležitejších úloh počas nácviku bolo overiť časové a obsahové zladenie s plnením požadovaných úloh počas bojovej pohotovosti a vykonania príjmu, vystrojenia a zaradenia záloh, odvedených registrovaných občanov a fyzických osôb počas mobilizácie. Po vykonanom prijatí mobilizačných záloh sa začalo základné stmelenie, ktoré bolo ukončené dosiahnutím mobilizačnej pohotovosti. Súčasťou nácviku bolo vykonanie rekognoskácie priestoru vyvedenia, ktorý je vopred určený mimo miesta stálej dislokácie veliteľstva a útvaru v prípade vyvedenia na ochranu pred účinkami mimoriadnej udalosti alebo pred inými bezpečnostnými ohrozeniami. Rovnako bola preverovaná aj úroveň vedomosti a samotnej činnosti dozornej služby, pohotovostnej časti, ako aj spôsob spracovania stanovených hlásení a vyhodnocovania prijatých hlásení od pohotovostných častí a skupín doplňovania podriadených útvarov.

Podľa slov riadiaceho komplexného nácviku plukovníka Gabriela Janovicsa, náčelníka štábu 1. mechanizovanej brigády, boli úlohy s plánmi pre uvádzanie do jednotlivých stupňov splnené, pričom dôraz bol kladený na to, aby čo najreálnejšie odrážali praktickú činnosť.


1. mechanizovaná brigáda si precvičila uvedenie do bojovej pohotovosti 1. mechanizovaná brigáda si precvičila uvedenie do bojovej pohotovosti 1. mechanizovaná brigáda si precvičila uvedenie do bojovej pohotovosti 1. mechanizovaná brigáda si precvičila uvedenie do bojovej pohotovosti 1. mechanizovaná brigáda si precvičila uvedenie do bojovej pohotovosti 1. mechanizovaná brigáda si precvičila uvedenie do bojovej pohotovosti 1. mechanizovaná brigáda si precvičila uvedenie do bojovej pohotovosti

Autor: Ve1.mb , Foto: Ve1.mb - Dátum: 10.02.2023
Čítanosť: 2848
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share