Preskocit navigáciu

Plánovanie cvičenia STRONG BASTION 2023


Plánovanie cvičenia STRONG BASTION 2023

V mesiaci jún 2023 sa príslušníci Veliteľstva 1. mechanizovanej brigády (ďalej len „1.mb“) ako cvičiace veliteľstvo zúčastní medzinárodného cvičenia STRONG BASTION 2023 organizovaného ozbrojenými silami Maďarska.

Cvičeniu, ktoré bude vykonané v meste Székesfehérvár v Maďarsku ako veliteľsko-štábne cvičenie s podporou počítačovej simulácie, predchádza dôsledná príprava štábu a jednou z nich je práve prebiehajúci samostatný štábny nácvik (od 27.02. – 03.03.2023) v posádke Topoľčany za účasti príslušníkov vyčlenených na doplnenie do veliteľstva brigády z 12. mechanizovaného práporu Nitra, 13. mechanizovaného práporu Levice, 91. ženijného pluku Sereď, 5. delostreleckého pluku Rožňava a 14. tankového práporu Trebišov.

Cieľom štábneho nácviku riadeného náčelníkom štábu 1.mb plukovníkom Gabrielom Janovicsom, je na základe prijatého operačného rozkazu veliteľa mnohonárodnej divízie (HQ MND-C) Maďarska vykonať vojenský plánovací a rozhodovací proces u veliteľstva 1.mb výsledkom, ktorého bude spracovanie konceptu operácie a operačného rozkazu veliteľa brigády pre cvičenie STRONG BASTION 2023 v anglickom jazyku.

Zároveň nácvik je zameraný na zvýšenie odbornej pripravenosti príslušníkov OS SR zaradených do veliteľstva brigády v plánovacom a rozhodovacom procese (MDMP – Military Decision Making Process) ako dynamického procesu vzájomne prepojených činností, ďalej na preverenie schopností cvičiacich vo vytváraní bojových dokumentov, ako aj na preverenie funkčnosti spracovaných stálych operačných postupov.


Plánovanie cvičenia STRONG BASTION 2023 Plánovanie cvičenia STRONG BASTION 2023 Plánovanie cvičenia STRONG BASTION 2023 Plánovanie cvičenia STRONG BASTION 2023

Autor: Ve1.mb , Foto: Ve1.mb - Dátum: 01.03.2023
Čítanosť: 2567
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share