Preskocit navigáciu

Inštruktážno-metodické cvičenie


Inštruktážno-metodické cvičenie

Príprava techniky na sezónnu prevádzku (PTSP) - letnú alebo zimnú, je  jedným z rozhodujúcich druhov ošetrovania pozemnej výzbroje a techniky, ktoré príslušníci ozbrojených síl vykonávajú. Jej kvalitné vykonanie vytvára základný predpoklad pre plnenie úloh výcviku, zabezpečenie mierového života útvaru a hlavne zabezpečuje stálu bojovú pripravenosť útvaru. Z týchto dôvodov je dôležité venovať potrebnú pozornosť príprave personálu, zabezpečeniu a aj samotnému vykonaniu PTSP.

V termíne od  6.  do 7. marca vykonali príslušníci 14. práporu logistiky Topoľčany (14.prlog) a 103. roty podpory velenia Veliteľstva 1. mechanizovanej brigády inštruktážno-metodické cvičenie (IMC), ktorého cieľom bolo práve pripraviť a zdokonaliť  účastníkov IMC v činnostiach súvisiacich s prípravou pozemnej výzbroje a techniky a parkových zariadení na letnú prevádzku.

Cvičenie bolo zrealizované v dvoch častiach  - teoretickej a praktickej. V teoretickej časti sa účastníci oboznámili s rozkazom veliteľa 14.prlog na prípravu osôb, výzbroje, techniky a parkov na prevádzku v letnom období, plánom prípravy na letnú prevádzku a boli oboznámení so zvláštnosťami prevádzky techniky v letnom období. Bolo vykonané poučenie osôb o zásadách BOZP pri prácach na technike, používaní ochranných pomôcok a dodržiavaní zásad ochrany vody a pôdy pred znečistením ropnými produktmi a taktiež o ochrane pred požiarmi a ochrane životného prostredia. 

V praktickej časti boli predvedené ukážky materiálneho a technického vybavenia pri príprave techniky na letnú prevádzku, ako aj ukážky technologických postupov prípravy na jednotlivých typoch techniky. 

Dôraz bol položený aj na ukážku vykonania vstupnej a výstupnej prehliadky zvolenej kolesovej techniky, vykonanie veliteľskej kontroly parkových zariadení a technického stavu vozidiel, boli precvičené spôsoby štartovania techniky a návyky v ošetrovaní čističov vzduchu, olejov a paliva. Bola predvedená aj praktická ukážka prípravy spojovacej techniky a malých spojovacích prostriedkov na letnú prevádzku.


Inštruktážno-metodické cvičenieInštruktážno-metodické cvičenieInštruktážno-metodické cvičenieInštruktážno-metodické cvičenie

Autor: 14.prlog , Foto: 14.prlog - Dátum: 07.03.2023
Čítanosť: 2415
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share