Preskocit navigáciu

Výcvik a cvičenia


2021

SLOVAK SHIELD - medzinárodné cvičenie s čiastočným vyvedením vojsk za účasti slovenských vojakov OS SR a zahraničných vojakov z Čiech, Maďarska, Nemecka, Poľska a USA v CV Lešť

BLONDE AVALANCHE medzinárodné cvičenie - plnenie úloh ženijnej podpory po vyhlásení núdzového stavu zavineného živelnou pohromou v CV Lešť a vodnej nádrže „Vododrom“ v spolupráci s AUT, HUN, SVK, UKR a ROM armády

DRAGON - veliteľsko-štábne cvičenie s podporou simulačných technológií, najväčšie cvičenie Poľských ozbrojených síl

SLOVAK STONE - komplexný štábny nácvik veliteľstva a štábu 11.mpr – vedenie obranného boja

TOXIC VALLEY - medzinárodné cvičenie odberových SICA (Sampling and Identification of Chemical Agents) tímov a mobilných chemických, identifikačných laboratórií z Ministerstva vnútra SR a Ozbrojených síl Rakúska, Belgicka, Nemecka, Českej republiky, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska, Slovenskej republiky, Slovinska a Spojených štátov amerických

OPEN WATER 2021 - medzinárodný výcvik príslušníkov 15. ženijného pluku Armády Českej Republiky a Ženijného práporu Sereď v priestoroch bridlicového lomu Šífr u Svobodných Heřmanic v Českej republike

 

2020

BOBR20 – štábny nácvik Veliteľstva 1.mb

SLOVAK RIFLES - veliteľsko-štábne cvičenie 13.mprsk

SLOVAK RIFLES – certifikačné cvičenie 13.mprsk

KŠN CS 2017 mb (I.fáza certifikácie) – VaŠ CS 2017

INTENZÍVNY VÝCVIK A RECERTIFIKÁCIA veliteľstva lab. a jeho súčastí - RCHB-LAB-HQ, CBRN-LAB-DECON, CBRN-LAB-CHEM,CBRN-LAB-SIBCRA), VTC RCHBO Zemianske Kostoľany

SLOVAK STONE – veliteľsko-štábne cvičenie CS 2017 mb (II. fáza certifikácie)

INTENZÍVNY VÝCVIK A CERTIFIKÁCIA 1. multifunkčnej roty rchbo pre CS 2017 SVP a CBRN EOD LABORATÓRNEHO TÍMU SNP, CV Lešť

COVID-19 – plánovanie a riadenie operácie KARUSEL, UZÁVERA, UMBRELLA, KURIÉR, TRIDUUM, KONTINUITA, SPOLOČNA HRADBA, SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ, asistencia s PZ

 

2019

SLOVAK SHIELD - medzinárodné cvičenie s čiastočným vyvedením vojsk za účasti slovenských vojakov OS SR a zahraničných vojakov z Čiech, Maďarska, Nemecka, Poľska a USA v CV Lešť

INTEGRATION CAPSTONE EXERCISE certifikačné cvičenie počas pôsobenia v eFP eFP BG Latvia

CZECH LION medzinárodné veliteľsko-štábne cvičenie s CAX „CZECH LION 2019“ v Českej Republike, kde plnili úlohy jednotky SVK, CZE, POL a HUN

EBONITE JAVELIN - spolupráca mechanizovaných a tankových jednotiek, Libavá v Českej Republike

COMBINED RESOLVE medzinárodné cvičenie vykonané v Nemecku, zložky 13.mpr začlenené do americkej mechanizovanej brigády

TOXIC LANCE certifikácia VaŠ prrchbo, spoločný výcvik s príslušníkmi USA, POL a AČR

COMMON CHALLENGE - medzinárodné cvičenie vo vojenskom priestore Nová Deba v Poľskej republike

TOXIC VALLEY - spoločný výcvik s protichemickými  jednotkami  z CZ, SLO, BE, HU, FRA, PL a USA

ICE DIVER - cvičenie vojenských potápačov OS SR a AČR, v priestoroch katastra obce Svobodné (Česká republika) 

BLONDE AVALANCHE medzinárodné cvičenie - plnenie úloh ženijnej podpory po vyhlásení núdzového stavu zavineného živelnou pohromou v meste Hódmezővásárhely v Maďarsku v spolupráci s AUT, HUN, SVK, UKR a ROM armády

CETEX - výcvik v ženijnej taktike  v CV Lešť

DYNAMIC FRONT - Medzinárodného cvičenia v Poľskom Toruni

JOINT FIRES - medzinárodné cvičenie so zameraním na spoluprácu s mechanizovanými jednotkami a letectvom AČR.

 

2018

ICE DRIVER – medzinárodný výcvik potápačov

BRAVE WARIOR – spoločné medzinárodné cvičenie krajín V4 a ďalšími zahraničnými partnermi
SUMMER DRIVER – spoločné cvičenie potápačov žpr s jednotkami HDF vo vojenskom zariadení v Mályi – Miškolc, Maďarsko

CLEAR WAYSpoločný výcvik odtarasovacích jednotiek príslušníkmi žpr a Príslušníci AČR zo 153. žpr Bechyně a 151. žpr Olomouc

NAMEJScertifikačné cvičenie eFP vo výcvikovom priestore kempu Adaži v Lotyšsku

TOXIC LANCEspoločný súčinnostný výcvik v rámci dvojstrannej spolupráce s Národnou gardou štátu Indiana USA a armádou ČR

JOINT FIRES IImedzinárodná spolupráca so 132. delostreleckým oddielom Jince a príslušníkmi poľskej armády v ČR vo  VP Hradiště

BRILIANT JUMP - Zdokonaľovací výcvik deklarovanej jednotky - multifunkčnej roty RCHBO NRF/VJTF 2017 – 2019

RIVER 2018 - spoločný výcvik slovenských a českých pontónových jednotiek, činnosť ženijných jednotiek AČR - OS SR v rámci humanitárnej operácie pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy

SMART ENGINEERveliteľsko-štábne cvičenie pri plnení úloh ženijnej podpory v zostave účelového bojového zoskupenia

BLOND AVALANCHEVeliteľsko-štábne cvičenie  medzinárodného ženijného práporu TISA Starichi – UKR

CETEX – ostré trhanie zo zahraničným partnerom „újezdu Boletice – CZE

ANAKONDA 2018 – medzinárodné cvičenie konané v Poľskej republike, cieľom bola integrácia vojenských a nevojenských spôsobilostí v rámci JIMP (Joint, Interagency, Multinational, Public)

CORONAT MASK – medzinárodné cvičenie, do ktorého bolo zapojených 15 krajín Európy, z toho sa aktívne cvičí v krajinách Nemecko – Bruchsal, Baden, Steten, Slovensko – Zemianske Kostoľany, Taliansko – Civitvecchia a Česká republika – Tisá

TOXIC VALLEY – medzinárodné cvičenie konané za účasti zástupcov ozbrojených síl Slovenska, Českej republiky, Belgicka, Francúzska, Maďarska, Slovinska, Poľska, USA, centier Joint CBRN Defence COE vo Vyškove a EOD COE v Trenčíne

OPERATION STEEL RAIN - bojové školské streľby (BŠS) mínometných jednotiek 

LIVE SHIELD - certifikačné cvičenie 12. mechanizovanej práporovej skupiny

BRAVE SAPPER - odborný výcvik s ostrou ženijnou muníciou

SMART GUARDIAN – cvičenie zamerané na odbornú spôsobilosť delostreleckej odbornosti

EBONITE JAVELIN – spoločný výcvik príslušníkov SR s príslušníkmi ČR

SLOVAK SHIELD – medzinárodné cvičenie s čiastočným vyvedením vojsk za účasti slovenských vojakov OS SR a zahraničných vojakov z Čiech, Maďarska, Nemecka, Poľska a USA vo VVP Lešť

 

2017
ICE DRIVER – medzinárodný výcvik potápačov

TOXIC LANCE – súčinnostný výcvik prieskumných jednotiek 12.mpr a 13.mpr s jednotkami RCHBO
SABER KNIGHT – medzinárodné veliteľsko-štábne cvičenie konané na juhu Estónska.
BRAVE WARIOR – spoločné medzinárodné cvičenie krajín V4 a ďalšími zahraničnými partnermi
DRAGON – najväčšie manévrovacie a tréningové cvičenie konané v Poľskej republike
TOXIC VALLEY – medzinárodné cvičenie konané za účasti zástupcov ozbrojených síl Slovenska, Českej republiky, Belgicka, Francúzska, Maďarska, Slovinska, Poľska, USA, centier Joint CBRN Defence COE vo Vyškove a EOD COE v Trenčíne

BLOND AVALANCHE – medzinárodné cvičenie projektu TISA

EBONITE JAVELIN – spoločný výcvik príslušníkov SR s príslušníkmi ČR

SLOVAK SHIELD – medzinárodné cvičenie s čiastočným vyvedením vojsk za účasti slovenských vojakov OS SR a zahraničných vojakov z Čiech, Maďarska, Nemecka, Poľska a USA vo VVP Lešť

2016
LITTLE SHIELD 16 I. 11.mprsk - veliteľsko- štábne cvičenia (VŠC) s využitím počítačovej podpory (CAX) a spoločným výcvikovým modulom (JEMM)

LITTLE SHIELD 16 II. 12.mprsk, 13.mpr, žpr, prrchbo, rmo - veliteľsko- štábne cvičenia (VŠC) s využitím počítačovej podpory (CAX) a spoločným výcvikovým modulom (JEMM)
SALUS VITALIS – spoločný výcvik prrchbo so záchranárskymi jednotkami a NGO
NOVÝ HORIZONT - spoločný výcvik s MV SR počas súčinnostného cvičenia vo vojenskom priestore TPS Devičany. Cvičenie bolo jedinečnou výcvikovou príležitosťou na precvičenie a zosúladenie jednotlivých úloh v rámci domáceho krízového manažmentu.
ENGINNER RESCUER - spoločný výcvik ženijných jednotiek s AČR počas vojenského cvičenia BLONDE AVALANCHE - medzinárodné cvičenie koncipované ako veliteľsko-štábne cvičenie s čiastočným vyvedením vojsk

EBONIT JAVELIN - spoločný výcvik mechanizovaných jednotiek Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Armády Českej republiky vo vojenskom výcvikom priestore Libavá v Českej republike
SLOVAK SHIELD – dvojtýždňové medzinárodné cvičenie s čiastočným vyvedením vojsk za účasti viac ako 1 400 slovenských vojakov Ozbrojených síl SR a takmer 500 zahraničných vojakov z Čiech, Maďarska, Nemecka, Poľska a USA s vyčlenením 500 kusov vojenskej techniky a výzbroje.

2015
EBONIT JAVELIN - spoločný výcvik príslušníkov 11. mechanizovaného práporu Martin s príslušníkmi z českého 71. mechanizovaného práporu z Hraníc na Morave vo vojenskom výcvikom priestore Libavá v Českej republike

NOVÝ HORIZONT - spoločný výcvik s MV SR počas súčinnostného cvičenia v priestoroch posádkového cvičiska Kolíňanský Vrch a kasárni 12. mechanizovaného práporu Nitra
SLOVAK SHIELD – dvojtýždňové medzinárodné cvičenie s čiastočným vyvedením vojsk za účasti viac ako 1 400 slovenských vojakov Ozbrojených síl SR a takmer 500 zahraničných vojakov z Čiech, Maďarska, Nemecka, Poľska a USA s vyčlenením 500 kusov vojenskej techniky a výzbroje vo VVP Lešť

WILD LYNX – komplexný štábny nácvik s podporou CAX u Veliteľstva a štábu 11.mpr ako VaŠ 11.mprsk a veliteľov jednotiek súčastí 11.mprsk v priestoroch simulačného centra CV Lešť a KŠN (MAPEX) Veliteľstva a štábu 12.mpr v posádke Nitra

ELBE – medzinárodného cvičenia príslušníkov 1. pontónovej roty ženijného práporu v českých Litoměřiciach spoločne so ženistami z 15. ženijného pluku v Bechyni a americkými ženistami z Texasu

2014
DESERT GUARDIANS 2014 – taktické cvičenie príslušníkov do operácie ISAF v zložení z príslušníkov veliteľstva kontingentu, podporného poradenského prvku NSE, strážnej jednotky a poradenského tímu MSF SFAT


2013
WILD LYNX 2013 – komplexný štábny nácvik na tému „Mechanizovaná brigáda vo vojenskom
ťažení NATO na podporu mieru“

SLOVAK ENDEAVOR 2013 - cvičenia stabilizačnej operácie podpornými jednotkami levického práporu s použitím nástroja JEMM (Joint Exercise Management Module).
OPREH – cvičenie príslušníkov 12.mpr – záložná jednotka operácie EUFOR ALTHEA Bosna a Hercegovina
DESERT HORSE I.– taktické cvičenie príslušníkov 11.mpr do operácie ISAF Afganistan
DESERT HORSE II.– taktické cvičenie príslušníkov 12.mpr do operácie ISAF Afganistan

2012
FORT PRIBINA - veliteľsko-štábne cvičenie s čiastočným vyvedením vojsk

FORT PRIBINA II - prTC s BS 12.mprsk


2011
WOKEN LION - veliteľsko-štábne cvičenie s čiastočným vyvedením vojsk Lešť
FULL SPECTRUM OPERATIONS 173. výsadkovej brigády v JMRC Hohenfels v Nemecku

2010
JOINT GOAL - dvojstupňové veliteľsko-štábne cvičenie s čiastočným vyvedením vojsk Lešť

Skočiť na menu


Share