Preskocit navigáciu

Kurz strelcov operátorov BVP-1 a BVP-2


Kurz strelcov operátorov BVP-1 a BVP-2

V období od 13. do 24. júla prebehli „Kurzy strelcov operátorov BVP-1 a BVP-2“, ktorých hlavným cieľom bolo pripraviť strelcov operátorov na výkon ich funkcie. Kurzy sa konali pod záštitou Základne výcviku a mobilizačného doplnenia (ďalej len ZaVaMD) Martin a zúčastnilo sa ho dvadsať profesionálnych vojakov z mechanizovaných práporov pozemných síl. Riadiacimi funkcionármi kurzu boli nadrotmajster Peter Franko a rotmajster Peter Jagelek zo ZaVaMD Martin.

Samotné kurzy boli rozdelené na teoretickú a praktickú časť. Teoretické časti kurzov prebiehali na učebniach ZaVaMD v Martine, kde účastníci kurzu zbierali najskôr teoretické poznatky v danej oblasti. Praktické časti kurzov prebehli v posádkových výcvikových zariadeniach 13. mechanizovaného práporu v Leviciach. V dňoch 22. – 23. júla vrcholili programy kurzov záverečnými streľbami, ktoré prebehli v Posádkovej strelnici Devičany. Počas strelieb boli frekventanti kurzov preverení zo zásad efektívneho využívania paľby z bojových vozidiel BVP-1 a BVP-2 vo dne z miesta i za pohybu, obsluhu zbraní a zbraňového systému bojových vozidiel, z lafetácií zbraní, zisťovania cieľov, výpočtu a merania vzdialeností k cieľom pri streľbe, odstraňovania porúch na zbraniach, spôsobu ošetrovania zbraní. Pracovisko strelieb riadil veliaci poddôstojník čaty rotný Patrik Zsóka. Riadiacimi na podporných pracoviskách boli veliteľ čaty poručík Emil Kuric, zástupcovia veliteľov družstiev čatár Tomáš Košút a čatár Marián Kučera. Riadiacim zamestnania zo streleckej prípravy bol veliaci poddôstojník práporu nadrotmajster Zoltán Varga.

Všetci frekventanti kurzov úspešne splnili úlohy, ktoré sú potrebné na vydanie certifikátu potrebného k výkonu funkcie strelca operátora. Na základe hodnotení najlepšie výsledky v kurzoch dosiahli: v kurze strelca operátora BVP-1 – slobodník Peter Karniš z 22. mechanizovaného práporu z Michaloviec a  v kurze strelca operátora BVP- 2 -  desiatnik Jakub Kufa z 13. mechanizovaného práporu z Levíc.

 Poďakovanie za vedenie kurzov patrí inštruktorom zo ZaVaMD Martin, ktorí kurzy pripravili a odriadili na vysokej úrovni a ZaVaMD za súčinnosť počas príprav a celého trvania kurzu.


Kurz strelcov operátorov BVP-1 a BVP-2Kurz strelcov operátorov BVP-1 a BVP-2Kurz strelcov operátorov BVP-1 a BVP-2Kurz strelcov operátorov BVP-1 a BVP-2Kurz strelcov operátorov BVP-1 a BVP-2

Autor: 13.mpr , Foto: 13.mpr - Dátum: 28.07.2020
Čítanosť: 3621
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share