Preskocit navigáciu

Radšej 100 krát precvičiť, ako raz zažiť


Radšej 100 krát precvičiť, ako raz zažiť

V živote spoločnosti môžu nastať rôzne neočakávané mimoriadne udalosti, ako dôsledky živelných pohrôm, havárií s únikom nebezpečných látok, šírenia nákazlivých chorôb a mnohé ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ohroziť životy, zdravie obyvateľov a spôsobiť veľké škody na materiálnych hodnotách, či poškodiť životné prostredie. Neodmysliteľnou súčasťou pri vzniku takýchto udalostí je zabezpečenie evakuácie, ktoré si na jej vykonanie vyžaduje vyčleniť množstvo síl a prostriedkov. Práve táto problematika sa stala májovou témou
1. mechanizovanej brigády.

Signálom zdvojnásobeného úderu do mechanického prostriedku vyrozumenia doplneným o slovnú informáciu „EVAKUÁCIA“  bol zahájený dňa 27. mája, desať minút pred deviatou hodinou ráno, výcvik príslušníkov 1. mechanizovanej brigády na tému „Evakuácia pri nevojenskom ohrození“. V súlade s plánom evakuácie, za riadenia náčelníka štábu podplukovníka Ľubomíra Podhorca, príslušníci topoľčianskej brigády vykonali opatrenia k evakuácii do priestoru sústredenia osôb a materiálu podľa trasy vyvedenia. Samotnému presunu predchádzalo vyhodnotenie vhodnosti evakuačného priestoru, s ohľadom na poveternostné podmienky. Určili sa zásady, úlohy a prijali sa opatrenia vykonávané príslušníkmi zložiek dislokovaných v priestoroch Jaselských kasární na zabezpečenie evakuácie zamestnancov a profesionálnych vojakov za dodržania najvyššej možnej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia a vecí v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie.

Pred samotnou evakuáciou v ranných hodinách zaznel v posádke dvojminútový kolísavý tón sirény COO, doplnený slovnou informáciou o úniku nebezpečnej látky „POZOR OHROZENIE AMONIAKOM“. Cvičiaci, nachádzajúci sa v budovách, v rámci činnosti uzavreli dvere a okná, nasadili si ochranné masky  a podali hlásenie svojmu nadriadenému o mieste a situácii, v ktorej sa nachádzajú. Takmer po tridsiatich minútach po pominutí všetkých ohrození a  spustením elektrických poplachových sirén bol s hlasom „koniec ohrozenia“ nácvik ukončený. 

Jednou z najdôležitejších úloh počas nácviku pohotovosti bolo u vojakov a zamestnancov preveriť úplnosť a reálnosť spracovaných „Plánov evakuácie“, metodík dozorných orgánov, časové a priestorové zladenie jednotlivých činností, ako i úplnosti potrebného neseného a zbaleného materiálu na evakuáciu.

Tentokrát síce išlo iba o cvičenie, ale je dôležité poukázať na to, že osoby vykonávajúce evakuáciu musia byť pripravené vždy a za všetkých okolností aplikovať svoje vedomosti do praxe a okamžite riešiť danú vzniknutú situáciu.

Treba si uvedomiť, že plánovanie takejto evakuácie je veľmi zložité a časovo náročné. Vyžaduje si to profesionálnu pripravenosť, vzdelanosť a vytrvalosť nielen príslušníkov Ozbrojených síl SR, ale aj ostatných zložiek. Vznik mimoriadnych udalostí a s nimi spojená nevyhnutnosť evakuácie môže vzniknúť z rôznych dôvodov, bez ohľadu na vôľu človeka alebo aj mimo jeho vedomia. Preto by sme mali svoje konanie smerovať tak, aby sme mimoriadnym udalostiam predchádzali.


Radšej 100 krát precvičiť, ako raz zažiťRadšej 100 krát precvičiť, ako raz zažiťRadšej 100 krát precvičiť, ako raz zažiťRadšej 100 krát precvičiť, ako raz zažiťRadšej 100 krát precvičiť, ako raz zažiťRadšej 100 krát precvičiť, ako raz zažiťRadšej 100 krát precvičiť, ako raz zažiťRadšej 100 krát precvičiť, ako raz zažiťRadšej 100 krát precvičiť, ako raz zažiťRadšej 100 krát precvičiť, ako raz zažiť

Autor: npor. Mgr. Markéta Grácová , Foto: npor. Mgr. Markéta Grácová - Dátum: 27.05.2014
Čítanosť: 3493
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share