Preskocit navigáciu

Pracovné rokovanie príslušníkov brigády k vykonaniu SŠN


Pracovné rokovanie príslušníkov brigády k vykonaniu SŠN

Plánovanie je činnosť, ktorá usporadúva náhle zmeny situácie pred začatím, v priebehu a po skončení operácie. Plány vychádzajú zo zámeru veliteľa brigády a jeho rozkazy by mali poskytovať podriadeným veliteľom jednotiek a vojakom priestor pre vlastnú iniciatívu, avšak všetci musia pritom chápať a v plnom rozsahu realizovať potreby vedenia operácie, v rámci im stanovenej úlohy.

K prospechu naplánovania operácie je dôležité vypracovanie riadiacej a pomocnej dokumentácie, ktorá bola súčasťou trojdňového pracovného rokovania príslušníkov Veliteľstva 1. mechanizovanej brigády konaného v dňoch 27. – 29. januára v priestoroch Jaselských kasárni.

Zámerom rokovania, ktoré riadil zástupca náčelníka štábu pre operácie podplukovník Peter Bagačka, bolo pripraviť a spracovať Plán vykonania samostatného štábneho nácviku a ostatnú pomocnú vševojskovú dokumentáciu. Zároveň pripravila príslušníkov veliteľstva na prácu s ASVR (automatizovaný systém velenia a riadenia C2), aktualizovali sa šablóny pre jednotlivé brífingy a spracovania operačného rozkazu. Nakoľko je osobná účasť veliteľov limitovaná časom a priestorom, v ktorom je operácia vykonávaná, bolo potrebné spresniť štruktúru cvičiacej mechanizovanej brigády, ako aj vydať pokyny k prijatiu a ujasneniu úlohy.

Všetci podriadení velitelia jednotiek musia byť od začiatku zapojení do plánovacieho a rozhodovacieho procesu, čo prispieva k pochopeniu celého konceptu operácie a zámeru veliteľa brigády a tým zároveň k správnej integrácii činností podriadených jednotiek v rámci operácie.

Pracovné rokovanie príslušníkov brigády, ktoré splnilo svoj účel, bolo predprípravou na samostatný štábny nácvik, ktorý sa uskutoční druhý februárový týždeň v trvaní piatich dní. Februárový nácvik poskytne nielen výcvikovú príležitosť na precvičenie vojenského plánovacieho a rozhodovacieho procesu na stupni mechanizovaná brigáda, ale bude pokračovaním vo zvyšovaní odbornej pripravenosti príslušníkov na plnenie úloh počas plánovania a vedenia operácii mechanizovanej brigády.Autor: npor. Mgr. Markéta Vazovan Grácová - Dátum: 30.01.2015
Čítanosť: 2334
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share