Preskocit navigáciu

Členovia z veliteľstiev opäť zasadli v Topoľčanoch k príprave WILD LYNX 2015


Členovia z veliteľstiev opäť zasadli v Topoľčanoch k príprave WILD LYNX 2015

V priestoroch Jaselských kasárni Topoľčany sa dňa 10. júna uskutočnila Hlavná plánovacia konferencia k pripravovanému cvičeniu „WILD LYNX 2015“, ktoré sa stane pre brigádu v poradí už dvadsiatym šiestym cvičením – najväčším v rámci Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Hlavnú plánovaciu konferenciu, ktorá je druhou fázou cvičenia, riadil Zástupca náčelníka štábu pre operácie podplukovník Peter Bagačka za prítomnosti členov z veliteľstva brigády a jej priamych podriadených súčastí, Centra výcviku Lešť, Základne mobilných komunikačných a informačných systémov a Základne stacionárnych komunikačných a informačných systémov.

V úvode konferencie boli prítomní oboznámení s kontextom výcviku a pokračovaním prípravy vlastných príslušníkov pre použite a prácu so systémom JEMM (Joint Exercise Management Modul). Následne bola predstavená práca v štyroch syndikátoch, ktorých úlohou bolo dopracovať scenár cvičenia, vytvoriť podmienky pre STARTEX a riadenie simulácie, dopresniť zabezpečenie materiálu a prostriedkov vyčleňovaných útvarmi a zložkami participujúcich na cvičení. Súčasťou programu bola aj diskusia, počas ktorej boli vyšpecifikované a rozanalyzované možné limitujúce faktory a riešenia problémov v jednotlivých oblastiach v príprave nácviku, ktoré by mohli počas cvičenia nastať.

V závere konferencie podplukovník Bagačka nadefinoval úlohy do ďalšieho obdobia. Podľa hodnotenia veliteľstva brigády príprava komplexného štábneho nácviku pokračuje podľa plánu a doteraz stanovené úlohy a ciele boli splnené.

Cvičenie WILD LYNX 2015 je pripravované podľa štandardov NATO s využitím JEMM a je podporované konštruktívnou simuláciou Centra výcviku Lešť. Vykonané bude distribuovaným spôsobom v troch posádkach súčasne. Umožní precvičiť veliteľstva a štáby martinského 11. mechanizovaného práporu a nitrianskeho 12. mechanizovaného práporu z vedenia a riadenia útočnej operácie v konflikte vysokej intenzity. Zároveň nám umožní zachovať nielen inštitucionálnu pamäť, ale dá možnosť na prechod k modernejším formám a metódam vo výcviku a cvičeniach  s použitím, už dnes, dostupných komunikačných a informačných systémových technológií. Merateľnými kritériami výcviku bude postavenie jednotlivcov a jednotiek pred nutnosť prevzatia osobnej zodpovednosti za proces resp. úlohu s vopred definovanými parametrami. 


Členovia z veliteľstiev opäť zasadli v Topoľčanoch k príprave WILD LYNX 2015Členovia z veliteľstiev opäť zasadli v Topoľčanoch k príprave WILD LYNX 2015Členovia z veliteľstiev opäť zasadli v Topoľčanoch k príprave WILD LYNX 2015Členovia z veliteľstiev opäť zasadli v Topoľčanoch k príprave WILD LYNX 2015

Autor: npor. Mgr. Markéta Vazovan Grácová , Foto: autor - Dátum: 10.06.2015
Čítanosť: 1776
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share