Preskocit navigáciu

Bilancovanie na veliteľstve 1. mechanizovanej brigády


Bilancovanie na veliteľstve 1. mechanizovanej brigády

S cieľom vyhodnotiť splnenie stanovených cieľov a rozhodujúcich úloh minulého výcvikového roku veliteľ 1. mechanizovanej brigády brigádny generál Vladimír Kubáň zorganizoval dňa 26. februára na pôde Jaselských kasárni svoje veliteľské zhromaždenie za účasti funkcionárov veliteľstva brigády a veliteľov priamo podriadených súčastí brigády.

Náplňou programu v prvej časti zhromaždenia bol okrem vyhodnotenia splnených úloh a objasnenia cieľov na výcvikový rok 2016 účastníkom veliteľského zhromaždenia, vykonaný aj rozbor služobnej a pracovnej disciplíny a výsledkov vzniku škôd za uplynulý rok.

Pozvanie na veliteľské zhromaždenie prijal zástupca veliteľa Pozemných síl OS SR brigádny generál Juraj Krištofovič. V hlavnej časti programu za prítomnosti hosťa veliteľ prvej brigády vyhodnotil splnenie cieľov a rozhodujúcich úloh plnených brigádou v predchádzajúcom výcvikovom roku 2015. Vo svojom vystúpení brigádny generál Kubáň zdôraznil, že: „dnešné vyhodnotenie výcvikového roka 2015 je symbolickým ukončením jednej etapy života 1.mb a zároveň vytýčenie smerovania vo výcvikovom roku 2016.“ Ako ďalej uviedol: „všetky úlohy bolo možné splniť len s najvyšším vypätím síl veliteľov na všetkých stupňoch velenia a ich podriadených príslušníkov jednotiek, prijatím krízových a neštandardných opatrení v oblasti personálnej, materiálovej,  technickej ale aj organizačnej“.

Rok 2016 bude z hľadiska plnenia priorít a rozhodujúcich úloh ešte náročnejší ako rok 2015“ pokračoval. „Je zrejmé, že pridelené zdroje budú naďalej negatívne ovplyvňovať výcvik a prevádzku 1.mb aj v tomto roku. Zároveň predpokladám, že aj v roku 2016 budeme čeliť bezpečnostným hrozbám, ktoré môžu mať dopad na udržanie bezpečnosti a stability SR.  Ale aj napriek tomu som presvedčený, že úlohy, ktoré stoja pred nami vo výcvikovom roku 2016, sa nám podaria úspešne splniť“ dodal na záver Kubáň.

Následne bol požiadaný o slovo zástupca veliteľa Pozemných síl, ktorý poďakoval brigádnemu generálovi Kubáňovi za vykonanú prácu a vynaložené úsilie pri plnení úloh v uplynulom výcvikovom roku 2015. Vo svojom vystúpení tiež poznamenal: Kvitujeme Vaše úsilie velitelia, o ktorom vieme, že je nemalé. Naša práca nie je jednoduchá, nesieme ortieľ  za to, že sme tu. Robíme to preto, že naša práca je aj naším poslaním. Sme vojaci a budeme bojovať dovtedy, ako sa len bude dať“ uviedol Krištofovič. V závere svojho vystúpenie zaželal všetkým príslušníkom prvej brigády veľa entuziazmu a chuti do práce vo výcvikovom roku 2016.

 


Bilancovanie na veliteľstve 1. mechanizovanej brigádyBilancovanie na veliteľstve 1. mechanizovanej brigádyBilancovanie na veliteľstve 1. mechanizovanej brigádyBilancovanie na veliteľstve 1. mechanizovanej brigádyBilancovanie na veliteľstve 1. mechanizovanej brigádyBilancovanie na veliteľstve 1. mechanizovanej brigádyBilancovanie na veliteľstve 1. mechanizovanej brigádyBilancovanie na veliteľstve 1. mechanizovanej brigádyBilancovanie na veliteľstve 1. mechanizovanej brigádyBilancovanie na veliteľstve 1. mechanizovanej brigádyBilancovanie na veliteľstve 1. mechanizovanej brigádyBilancovanie na veliteľstve 1. mechanizovanej brigády

Autor: npor. Mgr. Markéta Vazovan Grácová , Foto: autor - Dátum: 26.02.2016
Čítanosť: 1646
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share