Preskocit navigáciu

Najlepší vojak a poddôstojník u prvej mechanizovanej brigády


Najlepší vojak a poddôstojník u prvej mechanizovanej brigády

Pod vedením veliaceho poddôstojníka štábneho nadrotmajstra Miroslava Štadlera bol dňa 7. novembra vykonaný výber najlepšieho vojaka a poddôstojníka vo výcvikovom roku 2017 u 1. mechanizovanej brigády.

Úvodný nástup k samotnému zamestnaniu sa uskutočnil na Posádkovom klube, Jaselských kasární s veliacimi poddôstojníkmi z priamo podriadených útvarov, samotnými nominovanými kandidátmi a za prítomnosti veliteľa brigády brigádneho generála Vladimíra Kubáňa, ktorý počas svojho vystúpenia povedal: „Prešli ste náročným výberom u svojich domovských útvaroch a dnes tu stojíte na Veliteľstve brigády, čo znamená, že patríte medzi tých najlepších. Nie ste to len Vy, ale aj vaše družstvá, čaty, roty a útvary. Je to potvrdenie toho, že si úlohy plníte na profesionálnej úrovni.“ Na záver zaželal komisii správne a objektívne rozhodnutia a všetkým nominovaným kandidátom veľa úspechov.

Komisia po zhodnotení všetkých stanovených kritérií a výsledkov vo výbere v hodnostnom zbore mužstvo vybrala za najlepšieho desiatnika Mariána Kučeru z 13. mechanizovaného práporu Levice a v hodnostnom zbore poddôstojník rotného Miroslava Ďurkovského z 11. mechanizovaného práporu Martin.

Na záver za prítomnosti zástupcu veliteľa plukovníka Miroslava Fázika a náčelníka štábu plukovníka Reného Háza v Sieni cti a tradícií profesionálnych vojakov, veliteľ brigády víťazom odovzdal pamätné dekréty. Veliacim poddôstojníkom, ale aj všetkým prítomným poďakoval za vykonanú prácu a zaželal veľa úspechov do ďalšieho obdobia. Víťazi u brigády postupujú do výberu najlepšieho vojaka a poddôstojníka na Veliteľstvo Pozemných síl OS SR, ktorý sa uskutoční v druhej polovici mesiaca november.


Najlepší vojak a poddôstojník u prvej mechanizovanej brigádyNajlepší vojak a poddôstojník u prvej mechanizovanej brigádyNajlepší vojak a poddôstojník u prvej mechanizovanej brigádyNajlepší vojak a poddôstojník u prvej mechanizovanej brigádyNajlepší vojak a poddôstojník u prvej mechanizovanej brigádyNajlepší vojak a poddôstojník u prvej mechanizovanej brigádyNajlepší vojak a poddôstojník u prvej mechanizovanej brigádyNajlepší vojak a poddôstojník u prvej mechanizovanej brigádyNajlepší vojak a poddôstojník u prvej mechanizovanej brigádyNajlepší vojak a poddôstojník u prvej mechanizovanej brigádyNajlepší vojak a poddôstojník u prvej mechanizovanej brigádyNajlepší vojak a poddôstojník u prvej mechanizovanej brigádyNajlepší vojak a poddôstojník u prvej mechanizovanej brigádyNajlepší vojak a poddôstojník u prvej mechanizovanej brigády

Autor: 1.mb , Foto: 1.mb - Dátum: 07.11.2017
Čítanosť: 1453
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share