Preskocit navigáciu

Inšpekcia generála Maxima v posádke Topoľčany


Inšpekcia generála Maxima v posádke Topoľčany

Dňa 24. januára počas svojho pracovného programu vykonal náčelník Generálneho štábu OS SR generál Milan Maxim inšpekciu posádky Topoľčany. Počas kontroly sa zaujímal o vyhodnotenie splnenia úloh z výcvikového roku 2017 a zároveň o stanovené priority a naplánované úlohy výcvikového roku 2018 tak pre veliteľstvo brigády, ako aj pre podriadené útvary 1. mechanizovanej brigády.

V sprievode veliteľa Pozemných síl OS SR generálmajora Jindřicha Jocha a veliteľa 1. mechanizovanej brigády brigádneho generála Vladimíra Kubáňa sa podrobne zaujímal o zhodnotenie pripravenosti na nadchádzajúce hlavné úlohy, ktoré sú vo VR 2018 pred brigádu postavené: príprava jednotky k vyslaniu na územie Lotyšska v rámci predsunutej prítomnosti (enhanced Forward Presence - eFP) na Pobaltí, ktorá je záväzkom Slovenskej republiky v prospech NATO, prípravu a samotné vykonanie certifikačného cvičenia pre 12. mechanizovanú práporovú skupinu, udržiavanie jednotky RCHBO v silách okamžitej reakcie NATO (NRF/VJTF), plnenie bilaterálnej spolupráce so zahraničnými armádami u ženijného práporu Sereď a v neposlednom rade o pokračovanie projektu DELOSYS, na ktorom sa podieľa raketometný oddiel Rožňava.  

Počas dokladu a prezentácie veliteľa brigády neobišiel identifikované riziká, zistené nedostatky počas predchádzajúceho obdobia, ale rovnako tak úprimne poďakoval za odvedenú prácu a splnenie úloh veliteľovi brigády a všetkým príslušníkom brigády. Záverom návštevy vyslovil presvedčenie, že všetky úlohy, ktoré sú pred brigádu postavené vo VR 2018 budú splnené na takej vysokej úrovni, ako tomu bolo vždy doposiaľ.


Inšpekcia generála Maxima v posádke TopoľčanyInšpekcia generála Maxima v posádke TopoľčanyInšpekcia generála Maxima v posádke TopoľčanyInšpekcia generála Maxima v posádke TopoľčanyInšpekcia generála Maxima v posádke TopoľčanyInšpekcia generála Maxima v posádke TopoľčanyInšpekcia generála Maxima v posádke Topoľčany

Autor: Ve1.mb , Foto: Ve1.mb - Dátum: 24.01.2018
Čítanosť: 918
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share