Preskocit navigáciu

Samostatný štábny nácvik - SPOLOČNÝ CIEĽ 2010


Samostatný štábny nácvik - SPOLOČNÝ CIEĽ 2010

V dňoch 23.-25. septembra 2009 sa vo veliteľstve 1. mechanizovanej brigády v posádke Topoľčany uskutočnil samostatný štábny nácvik pod názvom „SPOLOČNÝ CIEĽ 2010“. Cvičenie riadil náčelník štábu podplukovník Alexander KOLLÁRIK.

Cieľom cvičenia bolo precvičiť veliteľstvo a štáb v plánovaní a riadení činnosti jednotiek počas vykonávania operácií na podporu mieru a príprava k vykonaniu komplexného štábneho cvičenia, ktoré bude vykonané v roku 2010 na identickú tému „Nasadenie mechanizovanej brigádnej skupiny“ (mbsk) mimo územia SR. Cvičenie bolo súčasťou prípravy v procese plánovania a nasadenia deklarovaných síl SR.  

Štábny nácvik bol orientovaný do obdobia pri vstupe následných síl do priestoru operácie s cieľom ukončenia ozbrojených stretov, separácie bojujúcich strán a vytvorenia podmienok na mierové usporiadanie v oblasti. Účastníci boli precvičený v plánovaní v priebehu vykonávania operácie, ktoré bolo iniciované rozohraním situácie spojenej s výskytom neznámeho infekčného ochorenia v priestore zodpovednosti, ktorá mala byť prebratá našimi jednotkami. Ďalej boli precvičené činnosti pri nadviazaní kontaktu s humanitárnymi organizáciami počas zabezpečenia ich aktivít a nadviazanie súčinnosti s miestnou samosprávou. Nácviku bol realizovaný v zmysle spracovaného plánu pre prípravu veliteľstva a štábu na výcvikový rok 2009.

Zamestnanie splnilo stanovené ciele veliteľom 1. mb a bolo vyvrcholením prvej časti prípravy veliteľstva a štábu k vykonaniu ďalších úloh vyplývajúcich s prípravy na plnenie úloh spojených s nasadením MBsk mimo územia SR v spoločnom ťažení v operácií na podporu mieru.


SSNSSNSSNSSNSSNSSNSSN

Autor: npor. Škvareninová Gabriela , Foto: čat. Grznárová Jana - Dátum: 28.09.2009
Čítanosť: 14325
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share