Preskocit navigáciu

Veliteľ prvej brigády bilancoval rok 2017


Veliteľ prvej brigády bilancoval rok 2017

Veliteľské zhromaždenie veliteľa 1. mechanizovanej brigády (1.mb) bolo vykonané 20. marca v posádke Rožňava, jeho hlavným cieľom bolo vyhodnotiť splnenie priorít a hlavných úloh minulého výcvikového roka.

Po analýze vzniknutých škôd a strát za VR 2017 v podriadenosti 1.mb, ktorú vykonal náčelník Odboru logistiky 1.mb, privítal veliteľ brigády zástupcu veliteľa Pozemných síl OS SR brigádneho generála Karola Navrátila. Veliteľ brigády vykonal vyhodnotenie výcvikového roka 2017, v ktorom vyhodnotil splnenie úloh prípravy veliteľstva, štábov a jednotiek podriadených práporov 1.mb v súlade so stanovenými cieľmi na daný výcvikový rok,  poslaním a dôrazom na obranu územia SR,  náročné úlohy prípravy do MKM, plnenia asistenčných úloh a úloh DKM,  či zavádzanie novej výzbroje, techniky a materiálu do jednotiek a útvarov 1.mb.

Jednou z najdôležitejších úloh  bola príprava príspevkov do medzinárodných záväzkov SR, akou bola príprava a udržanie spôsobilostí  mechanizovaných práporových skupín, výcviková prítomnosť jednotky v Lotyšsku, plná operačná pripravenosť jednotky v silách rýchlej reakcie NATO - NRF/VJTF či 1.fáza certifikácie veliteľstva a jednotiek pre NC 2013 – mechanizovaná brigáda. Veliteľ brigády vo svojom rozbore hodnotil, že náročné úlohy výcvikového roka 2017 boli splnené. Poďakoval všetkým prítomným za splnenie stanovených úloh, i keď v mnohých prípadoch s najvyšším vypätím síl veliteľov a príslušníkov jednotiek a zároveň vyjadril presvedčenie, že úlohy, ktoré stoja pred 1.mb vo  výcvikovom roku 2018 budú rovnako naplnené .

Po vyhodnotení veliteľa brigády  vystúpil pred účastníkov zhromaždenia zástupca veliteľa PS OS SR, ktorý potvrdil slová veliteľa brigády a skonštatoval, že 1. mechanizovaná brigáda splnila stanovené úlohy, čím nepochybne prispela k splneniu hlavných priorít samotných Pozemných síl OS SR ale aj priorít náčelníka Generálneho štábu OS SR. Zároveň vyjadril presvedčenie, že úlohy stanovené pre rok 2018 splní 1. mechanizovaná brigáda rovnako tak kvalitne a zodpovedne ako tomu bolo aj vo výcvikovom roku 2017.


Veliteľ prvej brigády bilancoval rok 2017Veliteľ prvej brigády bilancoval rok 2017Veliteľ prvej brigády bilancoval rok 2017Veliteľ prvej brigády bilancoval rok 2017

Autor: Ve 1.mb , Foto: prrchbo/rmo Rožňava - Dátum: 20.03.2018
Čítanosť: 504
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share