Preskocit navigáciu

Zástupca veliteľa prvej brigády bilancoval rok 2018


Zástupca veliteľa prvej brigády bilancoval rok 2018

Vyhodnotiť plnenie priorít a hlavných úloh minulého výcvikového roka a špecifikovať spôsob plnenia rozhodujúcich úloh v tomto roku bolo cieľom veliteľského zhromaždenia veliteľa 1. mechanizovanej brigády, ktoré vykonal  26. februára v posádke Topoľčany dôstojník poverený velením 1. mechanizovanej brigády (1.mb) plukovník Milan Cvik.

Úvod bilancovania, ktorého sa osobne zúčastnil zástupca veliteľa Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky (PS OS SR) brigádny generál Karol Navrátil v sprievode veliaceho poddôstojníka veliteľstva PS OS SR štábneho nadrotmajstra Rastislava Bodnára, patril predstaveniu plukovníka Ivana Baloga, ktorý bude dňom 1. marca 2019 na základe personálneho rozkazu náčelníka Generálneho štábu OS SR ustanovený do funkcie veliteľa 1. mechanizovanej brigády Topoľčany.

Po predstavení nového veliteľa vystúpil zástupca veliteľa brigády plukovník Cvik, ktorý počas svojho úvodného prejavu vyzdvihol zásadný podiel podriadených útvarov 1.mb na plnení priorít a hlavných úloh Pozemných síl, ako aj plnení dôležitých medzinárodných záväzkov SR v prospech NATO.  

Po prednáškach zaradených do programu veliteľského zhromaždenia, akými boli rozbor služobnej a pracovnej disciplíny, analýza vzniku škôd a strát u 1.mb a zovšeobecnenie kontrolnej činnosti, vykonal komplexný rozbor uplynulého výcvikového roku zástupca veliteľa topoľčianskej brigády. Jednou z najdôležitejších úloh bola príprava príspevkov do medzinárodných záväzkov SR, akou bola príprava a udržanie spôsobilostí mechanizovaných práporných skupín, výcviková prítomnosť jednotky v Lotyšsku či plná operačná pripravenosť jednotky v silách rýchlej reakcie NATO - NRF, uviedol plukovník Cvik. S výcvikovým rokom 2018 sa spájali náročné domáce, ale i medzinárodné cvičenia s celkovým počtom dvadsať (http://www.1mb.mil.sk/874/), cieľom ktorých bolo precvičiť a overiť požadované spôsobilosti jednotiek. Z týchto cvičení boli vyhodnotené veliteľsko-štábne cvičenie LITTLE SHIELD 2018 a naň nadväzujúce certifikačné cvičenie 12. mechanizovanej práporovej skupiny LIVE SHIELD 2018.

Po rozbore vystúpil pred účastníkov zhromaždenia zástupca veliteľa PS OS SR brigádny generál Navrátil, ktorý nadviazal na slová zástupcu veliteľa brigády a skonštatoval, že 1. mechanizovaná brigáda splnila stanovené úlohy, čím nepochybne prispela k splneniu hlavných priorít, nielen samotných PS OS SR, ale aj spoločného cieľa celých OS SR. Zároveň brigáde, ako jednej z prioritných poskytovateľov síl do medzinárodného krízového manažmentu, v mene veliteľa PS OS SR generálmajora Jindřicha Jocha vyjadril poďakovanie za kvalitnú prípravu nielen počas výcviku, ale aj počas nasadania v operáciách a vyjadril presvedčenie, že aj úlohy stanovené pre rok 2019 splníme.

 


Zástupca veliteľa prvej brigády bilancoval rok 2018Zástupca veliteľa prvej brigády bilancoval rok 2018Zástupca veliteľa prvej brigády bilancoval rok 2018Zástupca veliteľa prvej brigády bilancoval rok 2018Zástupca veliteľa prvej brigády bilancoval rok 2018

Autor: Ve1.mb , Foto: Ve1.mb - Dátum: 26.02.2019
Čítanosť: 706
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share